Musdalsæter - Høgsvea tomteområde trinn II

Øyer

Musdalsæter - Høgsvea tomteområde trinn II

Nytt trinn, i Musdalsæter hyttegrend. Flotte utsiktstomter med solrik og idyllisk beliggenhet. 17 solgte!
Eiendomstype
Hyttetomt
Eierform
Selveier
Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF
Ole Rosten
Eiendomsmegler MNEF
Emil Intelhus Brøto

Kjøpesum og omkostninger

Pris fra
1 000 000,-
til
1 700 000,-
Eksempel basert på enhetsnummer
Pris
1 000 000,-
Totalpris ekskl. omkostninger
1 000 000,-
11 500,-
Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)
2 800,-
Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)
172,-
Pantattest kjøper
585,-
Tingl.gebyr pantedokument
585,-
Tingl.gebyr skjøte
25 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)
Omkostninger totalt
40 642,-
Totalpris inkl. omkostninger
1 040 642,-

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Eier
Musdalsæter Hyttegrend AS v. Stein Vasrud
Betegnelse
Gnr. 130 Bnr. 1 og Gnr. 130 Bnr. 1 og Gnr. 131 Bnr. 1 og Gnr. 135 Bnr. 3 og Gnr. 130 Bnr. 3 og Gnr. 132 Bnr. 1 og Gnr. 141 Bnr. 1 og Gnr. 140 Bnr. 1 og Gnr. 140 Bnr. 12 og Gnr. 136 Bnr. 1 i Øyer kommune
Tomtene fradeles disse grunneiendommene, som er en del av Musdalsæter Hyttegrend AS.
Deretter sammenføyes teigene for deretter å fradele alle enkelttomter.
Beliggenhet
Musdalsæter Hyttegrend er et perfekt utgangspunkt for rekreasjon sommer som vinter. De øverste tomtene har vidstrakt utsikt mot Hafjell, Gausdal og også Synnfjellet. Området har slak helling med enkelte brattere partier.
Hyttegrenda er perfekt for deg som ønsker å tilbringe fritiden i et usjenert og romslig hyttefelt. Tomtene ligger 800 - 870 moh meter over havet i svært snøsikre omgivelser.

Besøk vår landingsside www.musdalseter.no - her er det oversikt over ledige tomter og et hav av bilder fra området.
Her vil du finne all relevant informasjon, nedlastbart prospekt, målsatte tomtekart, bilder, video mm.
Siden vil også oppdateres forløpende med solgte tomter. Hyttetomtene er godt merket med tomtenummer i terrenget.

Ved inngangen til Peer Gynts rike og nær høyfjellet utvikles nye høystandard hyttetomter øverst i Musdalsæter Hyttegrend. Et helt unikt område for de som vil bo på fjellet i naturskjønne, snøsikre, og rolige omgivelser. Her får du ett av Norges flotteste turterreng rett utenfor hyttedøra, sommer som vinter. Løypene som forbinder hyttegrenda med Skeikampen i nord og snor seg på kryss og tvers i feltet.

Alle tomtene er staket ut med senterpinner, og er godt merket med tomtenummer.
Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter
Musdalsæter Hyttegrend gir deg tilgang til et snøsikkert skiområde. Her finner du med milevis av skiløyper med tilgang til Skeikampen og Kvitfjell. Følg med på Skisporet.no, eller les mer om løypene på Trettenski.no.

Det er ca 9 km til Tretten sentrum og 18 kilometer til Øyer sentrum med dagligvare som er oppe hver dag, vinmonopol, golfbane,sportsbutikk, hoteller, "Lilleputthammer" og lekeland m.m. Det er kort kjøreavstand til Hunderfossen Familiepark med attraktive severdigheter og aktiviteter for hele familien både sommer og vinter. Hafjell byr på både alpinbakke med 44 kilometer med skikjøring, med 32 løyper i forskjellige vanskelighetsgrader og flere heiser, samt et godt løypenett for langrennsentusiaster.

Til Skeikampen er det ca 14 km. Skeikampen er et friluftseldorado sommer som vinter og ligger kun en kort kjøretur unna eiendommen. Skeikampen har et flott, moderne alpinanlegg med 11 heiser og 20 nedfarter bl.a 8 seter stolheis rett til toppen, samt gode off-pist muligheter. Det er lagt ned mye ressurser i et topp moderne parkanlegg for twintip og snowboard. Ønsker man variasjon er det under 30 minutters kjøring til bunnstasjonen på både Kvitfjell og Hafjell.

Bebyggelse

Tomtene - se mer informasjon på hjemmeside. www.musdalseter.no
I Musdalsæter Hyttegrend er det solgt ca 250 tomter siden salgsstart og nå liggersiste trinn med 43 tomter ut for salg.

Er tiden inne for å bygge hyttedrømmen på Musdalsæter Hyttegrend?
Ett sjeldent idyllisk og rolig område med flott solgang og fenomenal utsikt.

Sørvendte, lett skrånende naturtomter (noen brattere partier).
Se godkjent reguleringsplan for ulike kombinasjoner av bygninger som kan oppføres. Tomtenes størrelse varierer fra ca 900 kvm - ca 2000 kvm - romslige tomter, høyt og fritt.

Tomtene har en utnyttelsesgrad på 20 % av tomtestørrelse (inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2) og inntil 240 m2 bebygd areal inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2.

Det kan bygges inntil 3 enheter på hver hyttetomt.
De store hyttetomtene gir stor frihet når det gjelder plassering av hytta.

Priser fra kr 1 000 000 - 1 900 000,-

PS: Selger står fritt til enhver tid å justere tomteprisene.

Det hviler ingen byggeplikt på tomtene og du står helt fritt til å bygge hytte selv eller velge en hytteleverandør.

Det er noen tomter det pga terreng må bygges hytte med sokkel/underetasje. Det gjelder tomt; 60-61-62-70-77-88-89-90.
Parkering / Garasje
Parkering skal skje på egen tomt.
Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser som kan vinterbrøytes for hver hytte.
Servitutter / rettigheter
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved fradeling og kan ikke slettes. Noen veier inne på hyttefeltet vil bli liggende i ytterkanten av noen hyttetomter, se foreløpig kart. Det vil bli etablert erklæringer som sikrer vei, skjæringer og hjørner på de interne veier som går over tomter, senest i forbindelse med overskjøting.

Tomte- og hytteeiere plikter å være medlem av hytteeierforening som er etablert for området, og plikter å overholde og respektere hytteeierforeningens vedtekter slik disse til enhver tid vil være. Bestemmelse om dette skal inntas i skjøtet og tinglyses. Plikt for eier av tomten til å betale et årlig løypebidrag. Det årlige løypebidraget skal dekke oppkjøring av blant annet langrennsløyper. Kjøper aksepterer at beløpet vil bli justert i samsvar med bestemmelsene i den tinglyste erklæringen. Bestemmelse om dette kan inntas i skjøtet og tinglyses.

Tomter fradeles hovedbølene. Servitutter og erklæringer tinglyst på hovedeiendom følger automatisk over når tomter fradeles. Pengeheftelser slettes og øvrige erklæringer/avtaler vil ligge på eiendommens grunnboksblad (dog har de ingen betydning for tomtene).

Interessert i eiendommen?

Når du er på boligjakt trenger du kanskje også å avklare verdien på boligen du har i dag?

Eiendom

Offentlige forhold

Vei / Vann / Avløp
Det er privat veg i tomtefeltet.

Tomtene leveres med vann og avløp frem til tomtegrense. Engangsgebyr for tilknytning til V/A-nett forfaller ved tilknytning. I tillegg til det offentlige nettet vil deler av V/A-nettet mellom hyttetomtene kunne være i privat sameie mellom hyttene. Stikkledninger fra tomtegrense frem til bebyggelse er private, og fremtidig vedlikehold av disse bekostes av eier.

Alle bygg som knyttes til vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler som leies av Øyer kommune. I henhold til avgiftssatser i Øyer kommune, se nedenfor. Det leveres kabel for TV og bredbånd frem til tomtegrensen. Tilkobling av den enkelte hytte forestås ved direkte kontakt mellom kjøper og eier av kabelen.

Økonomi

Faste, løpende kostnader
Kjøper forplikter seg til å betale faste løpende utgifter for eiendommen, slik som veg/brøyteavgift, renovasjonsavgift og lignende. Ingen av tomtene som selges har kommunale avgifter per i dag. Avgifter som kommer når hytte er satt opp er renovasjon, vann - og avløpsgebyr + mva for 2021, og eiendomsskatt.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD - GEBYRER OG AVGIFTER.
Veg:
1. Musdalsætervegen (fra bommen til hyttefeltet), betales pr. tur eller årlig avgift
Se: www.musdalsetervegen.no
Musdalsætervegen har aksellastrestriksjoner i teleperioden fra ca. 10.04 til 01.06.

2.Veiavgift til vedlikehold og brøyting som gjelder alle veiene i hyttefeltet til innkjøring tomt kr. 1.625,-
Det er ½ veiavgift for tomteeiere før bygging, gjelder fra overtagelse av tomten.

3. Brøyting av stikkvei / parkering i tomta er kr 2.200,- (Priser 2023)

Vann og Avløp (kommunalt):
Tilkoblingsavgift V/A: hytte inntil 120m2 kr. 25.000, over 120m2 kr. 37.500.
Satsene årlig for vann-/avløpsgebyr består av et fastgebyr og et gebyr per m3.
Se gebyrregulativet på Øyer Kommunes hjemmesider: oyer.kommune.no

Eiendomsskatt: Øyer kommune har eiendomsskatt på 4 promille. Beregning av eiendomsskatt er forklart i rammer og retningslinjer som ligger ute på kommunens hjemmeside. De kommunale avgiftssatsene er gjenstand for regulering.

Renovasjon:
Det er kildesortering med miljøstasjon i Musdalsætervegen (GLØR, glor.no).
Avgift kr 3.235, - per år.

Løypekjøring: kr. 1.500,- per år for 2023, gjelder fra overtagelse av tomten.

Bredbånd / Kabel-tv:
Anleggsbidrag kr. 10.000,- Betales i året hvor tomten overdras.

Abonnement bestilles hos Eidsiva bredbånd AS, Pb 224 2601 Lillehammer tlf: 95981638

Fremføring av fiber utføres kun på barmark/ikke frost.
Oppgjør
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.
Totale kostnader
Prisene varierer fra kr. 1 000 000,- til kr. 1 900 000,-

I tillegg til kjøpesum kommer:
Dokumentavgift, 2,5% av kjøpesummen
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysningsgebyr per pantedokument kr 585,-
Attestgebyr kr 199,-

Tomtekjøper har mulighet til å tegne HELP kjøperforsikring.
kr 11 500,-.

Totale omkostninger ved kjøp av eiet tomt til eksempelvis kr 1 100 00,- vil utgjøre kr 28 869,-
Totalpris ved kjøp kr 1 128 869,-.

Se forøvrig kostnader knyttet til påkobling etc under pkt om kostnader.

Diverse

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse
Etter nærmere avtale.
Budgiving
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. mail eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider.

Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal..
Meglers vederlag og utlegg
Utlegg inkl mva
Innhenting av opplysninger fra kommune kr 3 300,-.
Pantattester / grunnbok fra Kartverket, oppslag og utskriftt kr 808,-

Melgerprovisjon per solgte tomt kr 34 900,-
Tilretteleggingshonorar kr 14 900 (tot. for alle tomtene i trinnet)
Markedspakke/ avtalt avis-annonsering kr 9 900,-.
Oppgjørskostnad/garantiforsikringspremie/factoringomk. kr 3 990,-
I tillegg kommer tillegg/utlegg som nevnt i rammeavtale.
Beløp eks mva.
Lillehammer
Ansvarlig megler

Ole Rosten

Eiendomsmegler MNEF
Lagre visittkort

Emil Intelhus Brøto

Eiendomsmegler MNEF

Kontorinformasjon

Juridisk navn Eminent Eiendomsmegling Lillehammer ASOrganisasjonsnummer 988526525Besøksadressse Kirkegata 45Tlf 61 26 63 60Kontorets hjemmeside

Gode råd til deg som er på boligjakt

1. Før boligjakten starter
Før boligjakten starter, bør du ha gjort deg opp en formening om hvor du vil bo, hvor lagt du kan strekke deg økonomisk og hvilke krav eller ønsker du har til boligen. Hold fast ved dine vurderinger, også om budrunden blir hektisk. Ikke alle av oss får alle ønsker oppfylt når vi handler bolig. Du bør derfor prioritere ønskene; Er terrasse viktigere enn garasjeplass? Er peis viktigere enn et ekstra baderom?
2. Møt forberedt på visning
Innhent salgsoppgave og boligsalgsrapport på forhånd, og les nøye gjennom denne informasjonen før visningen. Notèr gjerne ned spørsmål du ønsker å stille megler og selger, slik at spørsmålene dine ikke går i glemmeboken. Er det utstedt ferdigattest på boligen? Er alle P-rom godkjent for varig opphold? Vent med å legge inn bud til du har fått svar på spørsmålene.
3. Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger
Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger, slik at du finner ut om det er langt til skole, barnehave, offentlig kommunikasjon, matbutikk mm. Sett deg videre godt inn i eventuelle vedtekter og husordensregler som gjelder for den boligen du kanskje skal kjøpe. Er det tillatt å leie ut? Er det lov å flytte inn med kjæledyr?
4. Finansiering
Finn ut hvor grensen går for hva du kan finansiere, og sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden! Husk at du, ved siden av å betjene lån og eventuelle fellesutgifter, også har løpende utgifter til forsikring, mat, klær, oppvarming, barnehave, reiseutgifter m.v. Du bør også avsette et beløp hver måned til å dekke uforutsette utgifter og løpende vedlikehold.
5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring.
Dersom vilkårene for å tegne slike forsikringer er oppfylt, kan kjøper og selger tegne forsikring gjennom megler. Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler, dvs. mangler som selger ikke kjente. Når du selger bolig, vil megleren din spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikringen, derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikringen gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtagelsen, samt juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparatet om nødvendig. Vi i PrivatMegleren anbefaler, med få unntak, kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Dette gjør du gjennom eiendomsmegleren når du kjøper bolig.

Selge eiendom gjennom PrivatMegleren

Skal du også selge egen eiendom? Les mer om salg gjennom PrivatMegleren

PrivatMegleren KJØP

Synes du det er krevende å orientere deg i eiendomsmarkedet? Har du vært på mange visninger? Har du tapt mange budrunder? La en megler med en objektiv tilnærming bistå deg med kjøp av eiendom.

PrivatMegleren Boligbytte

Sørg for å ha det bra på veien til noe bedre. PrivatMegleren Boligbytte tilbyr hjelp med lagring av interiør, pakking, flyttingen, utvask og strøm. I tillegg får alle kunder av PrivatMegleren tilbud om kostnadsfri flytteforsikring.

Snakk med Nordea om finansiering

Ring 232 06001, avtal et videomøte eller chat med oss på nordea.no - alle dager, hele døgnet. Du kan også søke om finansieringsbevis direkte på nordea.no/finansieringsbevis

Vedlegg til salgsoppgave