Fryseriet

Åkrehamn

Fryseriet

Fantastiske leiligheter i sjøkanten, alle med sin unike beliggenhet. Garasje til hver leilighet og mulighet for båtplass
Primærrom fra
81 - 129
Bruksareal fra
81 - 129
Eiendomstype
Selveierleilighet
Eierform
Selveier
Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Jan Erik Østbø
Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Partner
Leiv Helge Kaldheim

Kjøpesum og omkostninger

Pris fra
3 750 000,-
til
6 490 000,-
Eksempel basert på enhetsnummer 0108
Pris
3 750 000,-
Totalpris ekskl. omkostninger
3 750 000,-
8 750,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 350 000,-)
200,-
Pantattest kjøper
585,-
Tingl.gebyr pantedokument
585,-
Tingl.gebyr skjøte
Omkostninger totalt
10 120,-
Totalpris inkl. omkostninger
3 760 120,-

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Plantegning

Informasjon om eiendommen

Eier
Åkrehamn Fryseri As v. Einar Hauge
Betegnelse
Gnr. 15 Bnr. 950 i Karmøy kommune
Byggeår
2021
Forretningsfører
Haubo
Beliggenhet
Prosjektet har en unik beliggenhet på Åkra med en fantastisk utsikt utover havet med Mortholmen like utenfor. Leilighetene er vestvendte med gode solforhold og store terrasser. Garasjeanlegg i kjeller og heis opp.
Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter
Her ligger en med kort veg til alt på Åkra, men rolig i utkanten med fri utsikt til havet.

Bebyggelse

Bygninger
Leilighetsbygg bestående av 36 leilighet med garasjeanlegg i kjeller.
Byggemåte
Bygget er oppført i plassbygd betong og trekledning.
Arealer og fordeling pr. etasje
Alle leilighetene er innredet med alt på ett plan.
Innhold
Alle leilighetene har ulik planløslning med to og tre soverom. Leilighetene er fra 81-129 kvm. Store vestvendte terrasser fra 16-44 kvm. Garasjeanlegg med tilhørende bod. Heis opp til hver etasje.
Standard
Leilighetene er pent innredet med nyboligkvaliteter. Parkett på gulv og flislagte bad. Sparklet og malte vegger. Kjøkken fra Schmidt med integrerte hvitevarer. Leilighetene i første etasje har vannbåren varme i gulver. Andre og tredje etasje har konvektorovner fra felles varmeannlegg.
Oppvarming
Leilighetene i første etasje har vannbåren varme i gulver. Andre og tredje etasje har konvektorovner fra felles varmeannlegg som fordeles gjennom fellesutgiftene.
Parkering / Garasje
Parkering i garasje og gjesteparkering utvendig.
Adkomst
Fra rundkjøringen ved Grinshaug Skole følg vegen nedover mot sjøen frobi idrettsanlegget. Prosjektet Fryseriet kommer på venstre hånd etter ca. 1 km.
Beskrivelse av tomt
Tomten er flott opparbeidet med asfaltert parkeringsplass, flott kaipromenade, plener og opparbeidet lekeområde for barn.
Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Interessert i eiendommen?

Når du er på boligjakt trenger du kanskje også å avklare verdien på boligen du har i dag?

Eiendom

Offentlige forhold

Vei / Vann / Avløp
Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Ferdigattest/brukstillatelse foreligger før overtagelse for hver enkelt leilighet.
Verdi ved skattefastsetting
Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).
Reguleringsforhold
Område er regulert for bolig med småbåthavn i den nordste enden.

Økonomi

Energiforbruk og strømkostnad
Leilighetene er nyoppført og strømforbruk er ikke mål.
Andre faste løpende kostnader
Fra Kr. 1 620,- pr. mnd.avhengig av leilighetsstørrelse.
Fellesutgifter som inkluderer: Fellesutgiftene inkluderer vannbåren oppvarming av leiligheten, strøm fellesarealer, vaktmestertjeneste, vedlikehold av bygget utvendig og heis, forretningsfører, forsikring av bygget og grunnpakke Altibox. Fellesutgiftene justeres etter forbruk.

Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt, men erfaringsmessig årlige avgifter på lignende leiligheter i område kr. 12.000,- -15.000,-
Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.
Totale kostnader
3 750 000,- (
NB: prisen er fast)Omkostninger
:
Dokumentavgift kr. 8.750,-  (avgiftsgrunnlag: 350 000,-)
Panteattest kr. 200,-
Tinglysningsgebyr pantedokument kr. 585,-
Tinglysningsgebyr skjøte kr. 585,-

3 760 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Diverse

Annen nyttig informasjon
Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Adgang til utleie
Leilighetene kan fritt leies ut, men eierseksjonloven setter begrensninger på korttidsutleie på 90 dager i året ved utleie av hele boligen. Sameiets årsmøte gis mulighet til å redusere grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året.
Konsesjon / Odel
Nei
Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Øvrige kjøpsforhold

Kjøpsforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If.  Produktet inneholder boligkjøperforsikring,  hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring  i vedlagte materiell.
Overtagelse
Etter nærmere avtale.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.
Garantier
Leilighetene har vært ferdigstilt i mer enn 6 mnd, det er ikke krav til §12 garanti etter bustadoppføringsloven.
Budgiving
Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.
Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Meglers vederlag og utlegg
Prosjektsalg har ikke krav til offentlig opplyse om vederlaget.
Østbø & Kaldheim
Ansvarlig megler

Jan Erik Østbø

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Lagre visittkort

Leiv Helge Kaldheim

Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Partner

Kontorinformasjon

Juridisk navn Østbø & Kaldheim Eiendomsmegling ASOrganisasjonsnummer 922936382Besøksadressse Karmsundgaten 208Tlf 52 72 11 00Kontorets hjemmeside

Gode råd til deg som er på boligjakt

1. Før boligjakten starter
Før boligjakten starter, bør du ha gjort deg opp en formening om hvor du vil bo, hvor lagt du kan strekke deg økonomisk og hvilke krav eller ønsker du har til boligen. Hold fast ved dine vurderinger, også om budrunden blir hektisk. Ikke alle av oss får alle ønsker oppfylt når vi handler bolig. Du bør derfor prioritere ønskene; Er terrasse viktigere enn garasjeplass? Er peis viktigere enn et ekstra baderom?
2. Møt forberedt på visning
Innhent salgsoppgave og boligsalgsrapport på forhånd, og les nøye gjennom denne informasjonen før visningen. Notèr gjerne ned spørsmål du ønsker å stille megler og selger, slik at spørsmålene dine ikke går i glemmeboken. Er det utstedt ferdigattest på boligen? Er alle P-rom godkjent for varig opphold? Vent med å legge inn bud til du har fått svar på spørsmålene.
3. Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger
Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger, slik at du finner ut om det er langt til skole, barnehave, offentlig kommunikasjon, matbutikk mm. Sett deg videre godt inn i eventuelle vedtekter og husordensregler som gjelder for den boligen du kanskje skal kjøpe. Er det tillatt å leie ut? Er det lov å flytte inn med kjæledyr?
4. Finansiering
Finn ut hvor grensen går for hva du kan finansiere, og sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden! Husk at du, ved siden av å betjene lån og eventuelle fellesutgifter, også har løpende utgifter til forsikring, mat, klær, oppvarming, barnehave, reiseutgifter m.v. Du bør også avsette et beløp hver måned til å dekke uforutsette utgifter og løpende vedlikehold.
5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring.
Dersom vilkårene for å tegne slike forsikringer er oppfylt, kan kjøper og selger tegne forsikring gjennom megler. Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler, dvs. mangler som selger ikke kjente. Når du selger bolig, vil megleren din spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikringen, derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikringen gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtagelsen, samt juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparatet om nødvendig. Vi i PrivatMegleren anbefaler, med få unntak, kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Dette gjør du gjennom eiendomsmegleren når du kjøper bolig.

Selge eiendom gjennom PrivatMegleren

Skal du også selge egen eiendom? Les mer om salg gjennom PrivatMegleren

PrivatMegleren KJØP

Synes du det er krevende å orientere deg i eiendomsmarkedet? Har du vært på mange visninger? Har du tapt mange budrunder? La en megler med en objektiv tilnærming bistå deg med kjøp av eiendom.

PrivatMegleren Boligbytte

Sørg for å ha det bra på veien til noe bedre. PrivatMegleren Boligbytte tilbyr hjelp med lagring av interiør, pakking, flyttingen, utvask og strøm. I tillegg får alle kunder av PrivatMegleren tilbud om kostnadsfri flytteforsikring.

Snakk med Nordea om finansiering

Ring 232 06001, avtal et videomøte eller chat med oss på nordea.no - alle dager, hele døgnet. Du kan også søke om finansieringsbevis direkte på nordea.no/finansieringsbevis

Vedlegg til salgsoppgave